Hoe veilig is uw bedrijf?


Hoe veilig is uw bedrijf?

Veiligheid is van groot belang voor ons allen. Helaas staan veel bedrijven hier niet altijd bij stil. Met de technische veiligheid zoals brandmeldinstallaties en dergelijke zit het meestal wel goed, maar hoe staat het met de vaardigheden en kennis van uw medewerkers? Uit ervaring blijkt dat een algemene BHV opleiding niet voldoende is. Uw bedrijf is per slot van rekening net zo veilig als uw zwakste medewerker. bhvbeter.nl biedt daarom opleidingen aan die specifiek voor uw bedrijf van toepassing zijn. Heeft u wel eens nagedacht over wat de gevolgen kunnen zijn van een onveilige medewerker of situatie in uw bedrijf? Om over de aansprakelijkheid nog maar te zwijgen.

Feiten en cijfers:

  • In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven.
  • Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag dus.
  • Eenderde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken.
  • Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week.
  • Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Inspectie SZW. Die doet vervolgens onderzoek om te bepalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of het ongeval veroorzaakt is door een of meerdere overtredingen van wettelijke bepalingen.
  • Werkgevers zijn verplicht om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in hun bedrijf zijn. Ook moeten zij in een plan van aanpak aangeven wanneer en welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk verminderen.

Hoe veilig wilt u uw bedrijf?

Het antwoord op die vraag is bhvbeter.nl, de landelijke specialist in BHV opleidingen en oefeningen voor Bedrijfshulpverlening (BHV).

Of het nou gaat om het coördineren en organiseren van (verplichte) ontruimingsoefeningen, om de documentatie en rapportage ervan of om de omgang met kleine blusmiddelen, bhvbeter.nl zorgt ervoor dat u en uw personeel veilig aan het werk kunnen.

BHV is namelijk een zeer serieuze zaak! Om dit goed te doen is het altijd verstandig hierin een serieuze partner te betrekken. bhvbeter.nl helpt u hier graag bij. Ons motto is dan ook: “Wij doen het goed of wij doen het niet!” Voor de veiligheid van uzelf, uw personeel en uw klanten.

 

(bron: www.rivm.nl en www.nos.nl)

 

Netwerken

Arbo nieuws

  • Nieuws
  • Activiteiten

De NanoToolSelector is gepubliceerd door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie [...]

Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark samen met Ton Heerts, voorzitte [...]

Van 11 tot en met 15 november vindt weer de jaarlijkse Week van de Werkstress plaats. Met activiteit [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 11 februari 2020. Locatie: Landgoed [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 11 december 2019, 09:00 - 17:00. Lo [...]

Activiteit. Datum: 15 november 2019, 09:00 - 17:00. Locatie: Nader te bepalen. Nóg een dag voor veil [...]