Veelgestelde vragen

 

Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn bedrijf?

Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV-ers. Dit staat in de Arbowet, artikel 3-1e en 15. Het begrip werkgever is in dit geval zeer breed. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt deze verplichting ook voor organisaties waar de werkgever “gezag” heeft over bijvoorbeeld bezoekers, klanten of bewoners. Kijk hiervoor ook op de pagina wetgeving hier vind u de link naar de interne instructie arbeidsinspectie BHV te bekijken

 

Hoeveel BHV-ers moet ik in mijn bedrijf hebben?

Iedere BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige risico’s en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV-ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV-ers op ieder moment aanwezig moeten zijn om deze taken uit te voeren, voorzien van voldoende materialen en middelen.

 

Is EHBO nog steeds verplicht?

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met maatwerk opleiding of EHBO. De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV-ers. Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbowet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO-ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

 

Wat leren BHV-ers?

BHV’ers leren een aantal primaire handelingen zoals levensreddend handelen, brandbestrijding, hoe te alarmeren en wat er zoal bij een ontruiming komt kijken. Kortom: een BHV-er leert een doortastende hulpverlener te zijn en heeft een voorpostfunctie tot de aankomst van professionele hulpverlening.

 

Hoe lang duurt een BHV-training?

De basistraining duurt 2 dagen en de jaarlijkse herhaling duurt 1 dag.

 

Moet ik perse elk jaar op herhaling?

Een BHV-er is tijdens werktijd altijd ‘in functie’ en zal altijd datgene moeten uitvoeren dat de werkgever van hem/haar verwacht. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een BHV-er te allen tijde op peil moeten zijn. Omdat BHV-taken niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn is periodieke herhaling noodzakelijk. Door het niet beoefenen van kennis en vaardigheden zakken deze langzaam weg. Bij de herhalingslessen worden de nieuwste medische en technische inzichten toegepast. Het recht (en de plicht) op herhaling is wettelijk vastgelegd in artikel 8 en 15 van de Arbowet. BHV.NL vindt een jaarlijkse herhaling minimaal om over de benodigde kennis en vaardigheden te blijven beschikken als BHV-er. Daarom is het certificaat maximaal 1 jaar geldig.

 

Organiseren jullie ook ontruimingsoefeningen?

Ja, wij organiseren ontruimingsoefeningen door heel Nederland. Dat doen we voornamelijk bij u op het bedrijf, op maat, volgens de procedures uit uw bedrijfsnoodplan. Wij vinden dat belangrijk omdat een eventuele calamiteit per slot van rekening bij u op het bedrijf plaatsvindt en niet in een oefencentrum. Meestal  houden wij per oefensessie meerdere korte oefeningen van start calamiteit tot aankomst hulpdiensten omdat de BHV-ers hierdoor in één keer op de diverse soorten calamiteiten getraind worden.

 

Moet ik mijn ontruimingsoefeningen rapporteren?

Ja iedere ontruimingsoefening moet wettelijk gezien gerapporteerd en gedocumenteerd worden. Dit heeft ook als voordeel dat u bij een calamiteit “bewijs” heeft dat u zich aan de wettelijke norm heeft gehouden.

 

Hoeveel ontruimingsoefeningen moet ik ieder jaar houden?

In principe is één oefening per jaar verplicht, wij raden aan om de ontruimingsoefeningen toch meerdere malen per jaar te houden. Dit om de BHV-ers optimaal getraind te houden.

 

Moet ik een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben?

In eisen die de gemeente stelt via het gebruiksbesluit kan staan dat u moet beschikken over een ontruimingsplan. Daarnaast is het verplicht om de BHV goed te organiseren en medewerkers voor te lichten over noodprocedures. Middels een bedrijfsnood- of ontruimingsplan worden afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een calamiteit en kan iedere aanwezige voorlichting krijgen over het handelen bij calamiteiten. Belangrijk onderdeel van bovenstaande plannen zijn de ontruimingsplattegronden. Deze zijn niet alleen een essentieel hulpmiddel tijdens een incident (voor BHV en professionele hulpverlening), maar door ze op te hangen met een korte instructie worden ook alle medewerkers en bezoekers geïnformeerd. Alle aanwezigen informeren over hoe te alarmeren en ontruimen is een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang duurt een ontruimingsoefening?

Het is belangrijk voor ons om uw productieproces zo kort mogelijk te beïnvloeden en alle betrokkenen weer zo snel mogelijk aan het werk te laten gaan. De benodigde tijd voor een oefening is mede afhankelijk van de complexiteit van het pand, de geoefendheid van de deelnemers, enz. Door een jarenlange ervaring en goede oefenscenario’s kunnen wij een oefening zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Hierbij rekening houdend met voorbereiding, daadwerkelijke ontruiming en evaluatie.

 

Is een AED training verplicht?

De AED is zo ontwikkeld dat in principe iedereen het apparaat moet kunnen bedienen. Het neemt echter niet weg dat de hulpverlener wel moet kunnen reanimeren. Uit praktijk blijkt echter dat door het oefenen met een AED veel sneller gewerkt kan worden, wat bij hartproblemen zeer waardevol is. Studies hebben aangetoond dat bij een adequaat en snel gebruik, de overlevingskans sterk wordt vergroot.

Iemand die, behalve reanimatie, ook een AED training heeft gevolgd, zal veel sneller gebruik maken van het apparaat en dit op een goede manier doen. Een AED moet gezien worden als arbeidsmiddel in de (BHV-)organisatie. De werkgever moet volgens artikel 8 en 11 van de Arbowet voorlichting en onderricht geven over arbeidsmiddelen, de werknemer moet het arbeidsmiddel op de juiste wijze gebruiken.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem hier.

Naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw vraag (verplicht)

anti-spam code (verplicht)

Netwerken

Arbo nieuws

  • Nieuws
  • Activiteiten

De NanoToolSelector is gepubliceerd door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie [...]

Op maandagmiddag 11 november bezoekt staatssecretaris Tamara van Ark samen met Ton Heerts, voorzitte [...]

Van 11 tot en met 15 november vindt weer de jaarlijkse Week van de Werkstress plaats. Met activiteit [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 11 februari 2020. Locatie: Landgoed [...]

Congres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Datum: 11 december 2019, 09:00 - 17:00. Lo [...]

Activiteit. Datum: 15 november 2019, 09:00 - 17:00. Locatie: Nader te bepalen. Nóg een dag voor veil [...]